WAT IS VITALTISSUE?

DAAROM  VITALTISSUE

 
 

ETHISCHE OVER-WEGINGEN

 

WAAR WE STAAN

DIERPROEVEN

In Nederland worden in specifieke onderzoeksgebieden, bijvoorbeeld in de medicijnontwikkeling en voedselveiligheid, effecten van stoffen op het menselijk lichaam onderzocht. Daarnaast vindt er veel onderzoek plaats naar de oorzaken van bepaalde ziektes, zoals astma of kanker. Dit onderzoek is onder meer gericht op het op de markt brengen van effectieve en veilige medicijnen, voedingsmiddelen en chemische stoffen, zoals in verzorgings- en huishoudproducten. 

Voor dit type onderzoek zijn betrouwbare onderzoeksmethoden nodig om veiligheid en effectiviteit van medicijnen en producten te testen. Ondanks dat het in Europa verboden is om dierproeven te doen voor cosmetica, worden er bij het testen van nieuwe medicijnen nog vaak dierproeven gedaan. Dit komt doordat er niet altijd direct op mensen onderzoek mag én kan worden gedaan, maar ook omdat er op dit moment geen betere onderzoeksmethoden voorhanden zijn. Naast dat dierproeven stressvol en pijnlijk kunnen zijn voor het dier, is de betrouwbaarheid van onderzoek met dierproeven nog eens omstreden. Resultaten van dierproefonderzoek moeten eerst ‘vertaald’ worden naar de mens. Aangezien een dier heel anders in elkaar zit dan de mens, verloopt deze vertaling niet altijd goed. De vertaling naar mensen is complex en vaak niet betrouwbaar, waardoor effecten van stoffen op dieren anders blijken te zijn dan in de mens.

 

OPLOSSING

Een oplossing voor dit probleem is het vervangen van dierproeven door humane modellen (van menselijk materiaal). Deze modellen worden mogelijk gemaakt door het gebruik van overgebleven menselijk lichaamsweefsel. In veel ziekenhuizen blijft dit menselijk weefsel over bij operaties, zoals bij de verwijdering van een blinde darm. Dit weefsel kan in het ziekenhuis nodig zijn voor onderzoek naar de gezondheid van de patiënt, maar weefsel waar niks mee gedaan wordt, wordt na afloop van de operatie vernietigd. Veel onderzoekers kunnen dit weefsel echter uitstekend gebruiken om onderzoeksmodellen op te zetten die zullen leiden tot het vervangen van proefdieren. Met het beschikbaar stellen van weefsel zal ook de ontwikkeling naar medicijnen effectiever en sneller verlopen. Vanuit deze gedachte zijn wij het VitalTissue initiatief gestart, met als doel menselijk weefsel uit ziekenhuizen beschikbaar te stellen voor alle onderzoekers in Nederland. 

VITALTISSUE

VitalTissue is een initiatief dat gezondheidsonderzoekers in Nederland wil helpen aan vitaal menselijk weefsel. Hiervoor ontwikkelen we een digitaal platform dat leveranciers en eindgebruikers van vitaal menselijk weefsel met elkaar verbindt. Het doel van VitalTissue is om zoveel mogelijk onderzoekers in Nederland te bereiken zodat ze beschikking krijgen over overgebleven lichaamsweefsel voor hun onderzoek. Dit moet het onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe producten (o.a. medicijnen, voeding, cosmetica, chemische producten) en onderzoek naar de werking van het menselijk lichaam en ziektes versnellen en verbeteren.​

 

Op dit moment is er echter veel meer behoefte dan beschikbaarheid van weefsel. Daardoor moeten onderzoekers uitwijken naar alternatieve onderzoeksmethoden of kan bepaald type onderzoek helemaal niet plaatsvinden. Met uw hulp kunnen wij dit oplossen door vitaal menselijk weefsel dat overblijft na operaties te doneren aan onderzoekers, waardoor proefdiervrije methoden ontwikkeld kunnen worden die als alternatief voor de dierproeven kunnen worden gebruiken.

VitalTissue is primair een initiatief om de gezondheid van de Nederlandse bevolking te bevorderen. We zullen daarvoor met veel verschillende partijen samenwerken waaronder artsen, onderzoekers en transporteurs. We willen ervoor zorgen dat u als patiënt daarin voorop staat. Daarom willen we ervoor zorgen dat andere belangen (zoals kosten en logistiek) dit niet kunnen schaden. In de ontwikkeling van het concept en de organisatie hebben we de ambitie om deze zo optimaal mogelijk in te richten. We zijn transparant, onafhankelijk, betrouwbaar en integer. Dit moet in balans zijn met andere belangen zoals kwaliteit en veiligheid. We zullen ook een bedrijfsmatigheid moeten betrachten die ertoe leidt dat VitalTissue duurzaam en toekomstbestendig kan zijn. Een belangrijk uitgangspunt dat we hierin meenemen is te organiseren in een 'non-profit' vorm. Momenteel onderzoeken we dit terrein.

ZonMw honoreerde recentelijk ons project waarin we onderzoeken of het nuttig en haalbaar is om menselijk weefsel beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Dit humane weefsel blijft over als restweefsel bij operaties, denk aan darmweefsel of huidweefsel. Dat restweefsel wordt nu vaak vernietigd. VitalTissue wordt de eerste logistieke infrastructuur in Nederland die vitaal restweefsel op transparante wijze verdeelt over onderzoekers en het op een veilige manier transporteert, uiteraard na instemming van de patiënt. 

Veel onderzoekers hebben behoefte aan vitaal humaan weefsel voor bijvoorbeeld gezondheidsonderzoek of voor onderzoek naar de werking en veiligheid van medicijnen. Nu worden hier nog vaak proefdieren voor gebruikt, waarbij de vertaalslag naar de mens erg complex is. De oprichting van VitalTissue stimuleert nieuwe technieken en modellen die bijdragen aan proefdiervrije innovaties. 

Het consortium bestaat uit 13 organisaties, waaronder kennisinstellingen, ziekenhuizen, bedrijven en ethici. TNO, Hogeschool Utrecht en Logiqol leiden het consortium. Met de erkenning van ZonMw zijn we per 1 december jl. uit de startblokken!

© 2018 by VitalTissue team.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon