top of page
2.png

Artsen, onderzoekers en burgers: 

Iedereen heeft het in zich.

VitalTissue is een initiatief dat gezondheidsonderzoekers in Nederland wil helpen met vitaal menselijk weefsel dat is overgebleven na een operatie en anders weggegooid zou worden. Hiervoor hebben we een platform opgezet waarmee het mogelijk wordt dat onderzoekers vitaal menselijk weefsel kunnen ontvangen. Het doel van VitalTissue is om zoveel mogelijk onderzoekers in Nederland te bereiken zodat ze beschikking krijgen over overgebleven lichaamsweefsel voor hun onderzoek. Dit moet het onderzoek naar de werking van het menselijk lichaam en ziektes, én onderzoek voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en voedingsproducten versnellen en verbeteren.

Op dit moment is er meer behoefte aan menselijk weefsel dan dat er te krijgen is. Zonder dat weefsel moeten onderzoekers uitwijken naar alternatieve onderzoeksmethoden of kan bepaald type onderzoek helemaal niet plaatsvinden. Met uw hulp kunnen wij dit oplossen door vitaal menselijk weefsel dat overblijft na operaties te doneren aan onderzoekers, waardoor methoden ontwikkeld kunnen worden die als alternatief voor de dierproeven kunnen worden gebruikt.
 

 

“We willen onderzoek naar de werking van het menselijk lichaam 
en ziektes versnellen en verbeteren.”

VitalTissue is primair een initiatief om de gezondheid van de Nederlandse bevolking te bevorderen en te beschermen. We werken daarom met veel verschillende partijen samen, waaronder artsen, onderzoekers en transporteurs. We zorgen ervoor dat u als patiënt daarin voorop staat en dat andere belangen, zoals kosten en logistiek, dit niet kunnen schaden. In de ontwikkeling van het platform hebben we de ambitie om dit zo optimaal mogelijk in te richten. We zijn transparant, onafhankelijk, betrouwbaar en integer. Dit moet in balans zijn met andere belangen zoals kwaliteit, privacy en veiligheid. Ook streven we naar een duurzame en toekomstbestendige organisatie. Een belangrijk uitgangspunt dat we hierin hanteren is dat de organisatie VitalTissue 'not- for-profit' zal zijn.

 

In Nederland worden in specifieke onderzoeken, bijvoorbeeld in de medicijnontwikkeling en voedselveiligheid, effecten van stoffen op het menselijk lichaam onderzocht. Dit onderzoek is onder meer gericht op het op de markt brengen van effectieve en veilige medicijnen, voedingsmiddelen en chemische stoffen, zoals in huishoudelijke producten. Daarnaast vindt er veel onderzoek plaats naar de oorzaken van bepaalde ziektes, zoals astma of kanker.


Voor dit type onderzoek worden bij het testen van nieuwe medicijnen nog vaak dierproeven gedaan. Dit komt doordat er meestal niet direct op mensen onderzoek mag én kan worden gedaan, maar ook omdat er op dit moment maar beperkt of geen andere onderzoeksmethode voorhanden zijn. Naast dat dierproeven stressvol en pijnlijk kunnen zijn voor het dier, is de betrouwbaarheid en de ‘vertaalbaarheid’ van onderzoek met dierproeven niet zo goed. Resultaten van dierproefonderzoek moeten eerst ‘vertaald’ worden naar de mens. De vertaling naar mensen is complex en vaak niet eenduidig, waardoor effecten van stoffen op dieren anders kunnen zijn dan in de mens.

 

Patiënt voorop

Verminderen van dierproeven

Our Mission

VitalTissue helpt versnellen

 

Een oplossing voor dit probleem is het vervangen van dierproeven door testen op overgebleven menselijk lichaamsweefsel. In veel ziekenhuizen blijft dit menselijk weefsel over bij operaties, zoals bij de verwijdering van een blinde darm. Dit weefsel kan in het ziekenhuis nodig zijn voor onderzoek naar de gezondheid van de patiënt, maar het weefsel waar niks mee gedaan wordt, wordt na afloop van de operatie vernietigd. Veel onderzoekers kunnen dit weefsel goed gebruiken ter vervanging van proefdieren. Met het beschikbaar stellen van dit weefsel zal ook de ontwikkeling naar medicijnen effectiever en sneller verlopen. Vanuit deze gedachte zijn wij het VitalTissue initiatief gestart, met als doel vitaal menselijk weefsel uit ziekenhuizen beschikbaar te stellen voor alle onderzoekers in Nederland. 

Hoe werkt VitalTissue?

Flyer_vitaltissue.png

Wat is VitalTissue?

VitalTissue is in 2024 gestart als een nieuwe afdeling van de Stichting ETB-BISLIFE. De weefselinstelling ETB-BISLIFE heeft samen met haar partners Hogeschool Utrecht en TNO (Gezond Leven en Werken) een subsidie van 1,5 miljoen euro van ZonMw ontvangen om VitalTissue in te richten; een nieuwe infrastructuur waarmee vitaal menselijk restweefsel beschikbaar en bruikbaar wordt gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Op deze manier kunnen onderzoekers restweefsel dat anders na een operatie wordt weggegooid, gebruiken voor hun experimenten. Daarmee draagt VitalTissue bij aan een betere vertaling van onderzoeksresultaten naar de mens, een betere en snellere ontwikkeling van medicijnen, en aan de transitie naar proefdiervrije innovaties.

bottom of page