top of page

De meest voorkomende vragen

over VitalTissue beantwoord.

 • Wordt er extra weefsel afgenomen en heb ik daar last van?
  Nee, er wordt geen extra weefsel afgenomen, er wordt alleen weefsel afgenomen dat strikt noodzakelijk is voor uw operatie en medische behandeling.
 • Hoe lang wordt mijn weefsel bewaard?
  Het weefsel wordt niet bewaard. Vital tissue gaat over vers, niet ingevroren, weefsel. Dus het weefsel wordt direct na de operatie naar het onderzoekslab getransporteerd en gebruikt.
 • Als ik mijn weefsel doneer word ik dan op de hoogte gehouden van de vorderingen in onderzoek?
  Ja, op de website van VitalTissue vind je voorbeelden van onderzoeken waar het weefsel voor wordt gebruikt. Jaarlijks zal er ook een jaarbericht worden gemaakt waarin aangegeven wordt hoeveel donaties er zijn gedaan en welk onderzoek ermee is uitgevoerd.
 • Wat als ik mij toch bedenk nadat er weefsel is afgenomen?
  Ten allen tijde, kan je je medewerking weer intrekken. Hoe je dat doet staat ook aangegeven in de 'informed consent' die iedere patiënt ondertekent. Omdat VitalTissue zelf niet registreert van wie welk stukje weefsel afkomstig is, zal dit via het ziekenhuis en de behandelend arts gaan. De onderzoeker zal verzocht worden alle nog beschikbare restanten van het weefsel te vernietigen. Anonieme data die al gegenereerd zijn, kunnen niet meer worden verwijderd.
 • Kan ik me ook proactief aanbieden als donor zonder dat er een operatie gepland staat?
  Nee dit kan nu nog niet. Wel kunt u uw (huis)arts er op wijzen dat u gehoord heeft van het initiatief en graag zou willen donoren als er in de toekomst sprake mocht zijn van een operatie.
 • Krijg ik een vergoeding voor de weefsel donatie?
  Nee u krijgt geen vergoeding, ook niet de behandelend arts. Het ziekenhuis krijgt een kleine onkosten vergoeding voor het transport van het weefsel. De onderzoeker die gebruik wil maken van het weefsel betaalt voor de gemaakte kosten. VitalTissue is een not-for-profit organisatie.
 • Kan elke onderzoeker gebruik maken van weefsel?
  In principe kan iedere onderzoeker in Nederland, mits die voldoet aan bepaalde kwalificaties en beschikt over de juiste faciliteiten, een verzoek doen. De onderzoekers zullen aan de hand van een vragenlijst wel of niet worden toegelaten. Elke 5 jaar zal opnieuw gekeken worden of een onderzoeker of onderzoeksgroep nog aan de juiste kwalificaties voldoet.
bottom of page