top of page
achterliggende-pagina's-header.png

Privacy statement

VitalTissue

Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens VitalTissue verzamelt, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.

VitalTissue verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Alle persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn anoniem, er wordt nooit gebruik gemaakt van naam-, adres en contactgegevens. VitalTissue verwerkt persoonsgegevens alleen op het moment dat dit noodzakelijk is voor een specifiek doel. Het doel bepaalt welke persoonsgegevens moeten worden verwerkt en daarvoor zal niet meer dan noodzakelijk worden gevraagd.

Dit zijn de volgende persoonsgegevens:

  • Geslacht

  • Leeftijdscategorie

  • Soort weefsel (van welk orgaan afkomstig)

 

Hoe gebruiken wij de persoonsgegevens en voor welk doeleinde?

De persoonsgegevens worden gebruikt om de onderzoeker die met het weefsel gaat werken, te laten weten van orgaan het afkomstig is, welk geslacht en de leeftijdscategorie (bv tussen 50-65 jaar). Voor het onderzoek is het belangrijk om deze gegevens over het weefsel te weten om zo de resultaten van het onderzoek goed te kunnen interpreteren.

Persoonsgegevens die wij van u verwerken als u contact met ons opneemt

Als u uw persoonsgegevens verstrekt via de telefoon of e-mail (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, woonplaats) dan registreren wij deze alleen voor het beantwoorden van uw vraag, verzoek of klacht.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en/of wij hanteren specifieke wettelijke bewaarplichten.

 

In gevallen waar sprake is van archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden kunnen persoonsgegevens voor een langere periode worden opgeslagen. Indien hier sprake van is zal VitalTissue conform de AVG passende maatregelen treffen.

Vragen

Heeft u een vraag over het verwerken van persoonsgegevens dan kunt u ons bereiken via info@vitaltissue.nl

bottom of page